AAC - WIZUALNE WSPARCIE ROZUMIENIA

AAC - WIZUALNE WSPARCIE ROZUMIENIA to wyjątkowy kurs w formule online ukierunkowany na na praktyczne rozwiązania terapeutyczne. W oparciu o liczne przykłady i odniesienia do praktyki, aktualny stan wiedzy AAC nauczysz się jak wspierać swoich podopiecznych, tak aby lepiej rozumieli sytuacje codziennego życia np. dobrze znosili zmiany, nauczyli się czekać, rozumieli sytuacje społeczne itp.

Jestem certyfikowanym mentorem (ukończony Międzynarodowy Kurs Mentoringu PROMENTOR (2020) i szkoleniowcem (ukończony Kurs Trenerów Matrik (2020), wykładowcą i praktykiem, dlatego też przedstawiam wam konkretną i użyteczną wiedzę, ułożoną w łatwe do przyswojenia lekcje, krok po kroku.

Treści zawarte w kursie są uniwersalne wiekowo i mają zastosowanie zarówno do dzieci jaki i młodzieży/dorosłych z trudnościami w rozumieniu np.dla osób z ASD, z ZD, ADHD i wszędzie tam gdzie potrzebne jest zobrazowanie oczekiwań, poleceń, sytuacji.

DLA KOGO

Dla osób, które chcą zacząć używać AAC oraz dla tych które już pracują z użyciem AAC i chciałyby poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę.

Z kursu skorzystają zarówno nauczyciele, logopedzi, pedagodzy jak i rodzice/opiekunowie i każda osoba, która chce wspierać swoich podopiecznych w zakresie rozumienia.

Kurs prowadzony jest krok po kroku w oparciu o liczne przykłady, dlatego odpowiedni jest zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych

CZAS - kurs podzielony jest na krótkie lekcje i można oglądać je wielokrotnie przez rok od momentu zakupu.

Zaświadczenie - po ukończeniu kursu proszę o kontakt aacszkolenia@gmail.com celem uzyskania zaświadczenia

BONUS - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 19-19:30 odbywa się spotkanie na żywo na ZOOM, na którym udzielane są odpowiedzi na pytania, które można nadsyłać mailowo na aacszkolenia@gmail.com

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiał kursu to 5 h dydaktycznych, który podzielony jest na 16 lekcji, o optymalnej długości.

WSTĘP - Dla kogo jest ten kurs

LEKCJA 1 - Mity dotyczące wizualnego wsparcia rozumienia

LEKCJA 2 - Symbole - skąd je brać i jak je dobrać - ujęcie praktyczne

LEKCJA 3 - Plany pionowe czy poziome i jakie ma to znaczenie?

LEKCJA 4 - Sposoby wizualizowania upływu czasu i dlaczego jest to takie ważne

LEKCJA5 - Mini plany proste i szczegółowe i ich zastosowanie

LEKCJA 6 - Uczenie zmiany - dlaczego jest to niezbędny element podczas wprowadzania planów w AAC

LEKCJA 7 - Kalendarze - kiedy? dla kogo? po co?

LEKCJA 8 - Wizualizacja upływu czasu - co działa, a co nie

LEKCJA 9 - Stałość miejsca czyli gdzie jestem i dokąd zmierzam

LEKCJA 10 - Gdzie oni są i dlaczego ich tu nie ma czyli stałość osoby w praktyce

LEKCJA 11 - Łańcuchy czynności czyli wspieranie samodzielności za pomocą AAC

LEKCJA 12 - Historyjki społeczne czyli przez zrozumienie do zmiany zachowania

LEKCJA 13 - Praktyczne rozwiązania - wspieranie rozumienia w placówce edukacyjnej

LEKCJA 14 - Praktyczne rozwiązania - wspieranie rozumienia w domu

LEKCJA 15 - Opisy przypadków z praktyki - problemy i sposoby ich rozwiązania cz. 1

LEKCJA 16- Opisy przypadków z praktyki - problemy i sposoby ich rozwiązania cz. 2

Kurs ma na celu dostarczenia narzędzi, inspiracji i rozwiązań w zakresie wspierania za pomocą AAC uczniów z trudnością w rozumieniu.

Treści dotyczące wspierania ekspresji omówione zostaną na szkoleniu AAC -wizualne wsparcie ekspresji.

Jest to wyjątkowy kurs (Master Class) gdyż opiera się na moim wieloletnim doświadczeniu i praktyce zdobytych podczas pracy i superwizji w licznych placówkach oświatowych, udziale w szkoleniach i konferencjach międzynarodowych oraz na osobistych doświadczeniach z 14 letnim już Hubertem, użytkownikiem AAC, a każde prezentowane rozwiązanie było wprowadzane w realiach codzienności zarówno jako rodzic jak i terapeuta.

Prozodia

PROZODIA to zestaw składający się z 35 kart, szkolenia w postaci nagrania do wielokrotnego odtwarzania oraz dodatkowych materiałów dostępnych na naszej stronie (PDF). Karty przedstawiają cechy prozodyczne oraz cechy dźwięków mowy takie jak tempo, głośność, intonacja, wysokość akcent i służą jako podpowiedź obrazująca te zjawiska. Ponadto w zestawie znajdują się karty wizualizujące pauzę i podpowiedzi wspierające jej eliminacje.

Zestaw zawiera również karty obrazujące emocjonalne nacechowanie wypowiedzi jak np.: gniew, radość, zdziwienie itp. oraz wspierające zabawy głosem np.: mów głosem myszki, mów jak tygrys itp.

Pomoc ta jest przydatna w terapii zarówno dzieci jak i dorosłych, ze względu na zastosowanie obrazków oraz zdjęć i możliwość stopniowania trudności.

Karty do podpowiadania cech prozodycznych przeznaczone są dla uczniów z dziecięcą apraksją mowy, osób z niedosłuchami, po udarach , z dyzartrią, z ASD i wszędzie tam gdzie potrzebna jest praca nad prozodią.

Ponadto pomoc ta uatrakcyjnia terapię według zasad motorycznego uczenia zachęcając odbiorców do wielokrotnych powtórzeń i dostarczając okazji do zabaw i eksperymentowania z głosem podczas utrwalania wzorca motorycznego słowa.

Jedyny taki produkt na polskim rynku logopedycznym.

ZAPRASZAM

Ewa Grzelak

Uwaga -PDF będzie dostępny na stronie od 10.04.2023