Prozodia

Prozodia

80,00 zł

Opis szkolenia

PROZODIA to zestaw składający się z 35 kart, szkolenia w postaci nagrania do wielokrotnego odtwarzania oraz dodatkowych materiałów dostępnych na naszej stronie (PDF). Karty przedstawiają cechy prozodyczne oraz cechy dźwięków mowy takie jak tempo, głośność, intonacja, wysokość akcent i służą jako podpowiedź obrazująca te zjawiska. Ponadto w zestawie znajdują się karty wizualizujące pauzę i podpowiedzi wspierające jej eliminacje.

Zestaw zawiera również karty obrazujące emocjonalne nacechowanie wypowiedzi jak np.: gniew, radość, zdziwienie itp. oraz wspierające zabawy głosem np.: mów głosem myszki, mów jak tygrys itp.

Pomoc ta jest przydatna w terapii zarówno dzieci jak i dorosłych, ze względu na zastosowanie obrazków oraz zdjęć i możliwość stopniowania trudności.

Karty do podpowiadania cech prozodycznych przeznaczone są dla uczniów z dziecięcą apraksją mowy, osób z niedosłuchami, po udarach , z dyzartrią, z ASD i wszędzie tam gdzie potrzebna jest praca nad prozodią.

Ponadto pomoc ta uatrakcyjnia terapię według zasad motorycznego uczenia zachęcając odbiorców do wielokrotnych powtórzeń i dostarczając okazji do zabaw i eksperymentowania z głosem podczas utrwalania wzorca motorycznego słowa.

Jedyny taki produkt na polskim rynku logopedycznym.

ZAPRASZAM

Ewa Grzelak

Uwaga -PDF będzie dostępny na stronie od 10.04.2023

Materiały

1
Szkolenie wideo