AAC budowanie narzędzia do komunikacji

AAC budowanie narzędzia do komunikacji

450,00 zł

Opis szkolenia

„AAC - BUDOWANIE NARZĘDZIA DO KOMUNIKACJI” (wizualne wsparcie ekspresji) )to kurs dla POCZĄTKUJĄCYCH w formule online dzięki, któremu dowiesz się

- jak zacząć pracę nad ekspresywną funkcją AAC,

- jak budować narzędzie do komunikacji,

- jak dobrać słownictwo i zorganizować je w narzędziu,

- jak używać AAC,

- jakich błędów nie popełniać.

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH, ZARÓWNO SPECJALISTÓW JAK I OPIEKUNÓW.

Nauczę cię PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu oraz analizę KONKRETNYCH PRZYPADKÓW I SYTUACJI.

Materiał podzielony jest na 55 KRÓTKICH LEKCJI, które oglądasz w swoim tempie. Masz ROK na dokończenie kursu. Co miesiąc możesz też uczestniczyć w spotkaniu na ZOOM, podczas którego odpowiem na Twoje pytania.

CO DOSTAJESZ W KURSIE:

ROCZNY DOSTĘP DO KURSU (9 GODZIN ZEGAROWYCH) - DO WIELOKROTNEGO OGLĄDANIA W SWOIM TEMPIE

UDZIAŁ W COMIESIĘCZNYCH "LIVE"’ NA ZOOMIE- ODPOWIEDZI NA WASZE PYTANIA

INDYWIDUALNĄ OCENĘ TWOJEJ TABLICY

ZAŚWIADCZENIE

PDF - ARKUSZ WYWIADU

PDF -ARKUSZ ORGANIZACJI SŁOWNICTWA

Podczas szkolenia przedstawiony zostanie sposób pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, lekkim oraz w normie intelektualnej np. z osobami z autyzmem, z zespołem Downa, afazją motoryczną, dziecięcą apraksją mowy itp.

SPIS TREŚCI:

01- Wstęp

02- Omówienie kursu

03- Wizualne wsparcie ekspresji a wizualne wsparcie rozumienia

04- Indywidualne narzędzie do k

omunikacji

05- Dla kogo AAC?

06- Jak uczyć komunikacji?

07-Filary udanego wprowadzania AAC

08- Wspomagana Stymulacja Języka

09- Filmy obrazujące czym jest wspomagana stymulacja języka cz1

10- Wspomagana stymulacja języka filmy cz2

11- Celowa interpretacja zachowań

12- Interpretacja zachowań cz 2

13- Strategia "o jeden więcej" cz1

14- Strategia "o jeden więcej " cz2

15 -Strategia nadbudowywania wypowiedzi

16- "Ale po co mi to? Ja go rozumiem"

17- Najczęstsze błędy i jak ich unikać

18- ile tego AAC ?

19 -AAC zawsze z uczniem

20 -AAC low tech

21- AAC high-tech czy low tech?

22-high tech czy low tech cz2

23- Zestawienie wybranych urządzeń high tech AAC

24- Stałość motoryczna symboli

25- Symbole

26- Co ze zdjęciami?

27- Budowanie narzędzia krok po kroku wstęp

28- Trudności motoryczne - wprowadzenie

29- Wywiad

30- Zabawowe sprawdzenie możliwości motorycznych

31- Dostosowania

32-Podsumowanie wyzwań motorycznych

33-Dobór słownictwa - wstęp

34-Personalizacja słownictwa

35- Jak personalizować słownictwo

36- Jakie można popełnić błędy i jak ich unikać

37- Strefa najbliższego rozwoju

38- Różnorodne słownictwo- wstęp

39- Różne części mowy

40- Różne funkcje komunikacyjne

41- Podsumowanie doboru słownictwa

42- Budowanie tablic - wstęp

43- Tablica główna

44- Tablice gramatyczne

45- Tablice tematyczne wstęp

46- Tablica tematyczna -"ulubiona"

47- Tablice tematyczne - wiele sytuacji

48- Przykładowe tablice

49- Tworzenie tablicy

50- Praktyczne wskazówki

51 - Tworzenie narzędzia AAC krok po kroku - wywiad

52- Ocena dynamiczna

53- Wywiad pogłębiony

54- Koniec

55 Zasady uzyskania zaświadczenia i pożegnanie

Kurs Master Class opiera się na moim wieloletnim doświadczeniu. Jestem certyfikowanym mentorem (ukończony Międzynarodowy Kurs Mentoringu PROMENTOR (2020) i szkoleniowcem (ukończony Kurs Trenerów Matrik (2020), wykładowcą akademickim, prelegentem na licznych konferencjach, zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz współautorem książki "Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)w praktyce logopedycznej i terapeutycznej” Ewa Przebinda, Mirosław Michalik, Ewa Grzelak(wyd. Harmonia, w druku).Kurs nie powstałby, gdyby nie moja praktyka zdobyta podczas pracy i superwizji w licznych placówkach oświatowych, oraz osobiste doświadczenia z moim 15 letnim synem Hubertem, użytkownikiem AAC. Prezentowane podczas kursu rozwiązania były wprowadzane w realiach codzienności zarówno jako rodzic jak i terapeuta.

Materiały

1
01- Wstęp
2
02 Omówienie kursu
3
03- Wizualne wsparcie ekspresji a wizualne wsparcie rozumienia
4
04- Indywidualne narzędzie do komunikacji
5
05- Dla kogo AAC?
6
06- Jak uczyć komunikacji?
7
07-Filary udanego wprowadzania AAC
8
08- Wspomagana Stymulacja Języka
9
09- Filmy obrazujące czym jest wspomagana stymulacja języka cz1
10
10- Wspomagana stymulacja języka filmy cz2
11
11- Celowa interpretacja zachowań
12
12- interpretacja zachowań cz 2
13
13- strategia "o jeden więcej" cz1
14
14- strategia "o jeden więcej " cz2
15
15 Strategia nadbudowywania wypowiedzi
16
16- "Ale po co mi to? Ja go rozumiem"
17
17- Najczęstsze błędy i jak ich unikać
18
18- ile tego AAC ?
19
19 AAC zawsze z uczniem
20
20 AAC low tech
21
21- AAC high-tech czy low tech?
22
22-high tech czy low tech cz2
23
23- Zestawienie wybranych urządzeń high tech AAC
24
24- Stałość motoryczna symboli
25
25- Symbole
26
26- Co ze zdjęciami?
27
27- Budowanie narzędzia krok po kroku wstęp
28
28- Trudności motoryczne - wprowadzenie
29
29- Wywiad
30
30- zabawowe sprawdzenie możliwości
31
31- Dostosowania
32
32-Podsumowanie wyzwań motorycznych
33
33-Dobór słownictwa - wstęp
34
34-Personalizacja słownictwa
35
35- Jak personalizować słownictwo
36
36- Jakie można popełnić błędy i jak ich unikać
37
37- Strefa najbliższego rozwoju
38
38- Różnorodne słownictwo- wstęp
39
39- Różne części mowy
40
40- Różne funkcje komunikacyjne
41
41- Podsumowanie doboru słownictwa
42
42- Budowanie tablic - wstęp
43
43- Tablica główna
44
44- Tablice gramatyczne
45
45- Tablice tematyczne wstęp
46
46- Tablica tematyczna -"ulubiona"
47
47- tablice tematyczne - wiele sytuacji
48
48- Przykładowe tablice
49
49- Tworzenie tablicy
50
50- Praktyczne wskazówki
51
51 - Tworzenie narzędzia AAC krok po kroku - wywiad
52
52- Ocena dynamiczna
53
53- Wywiad pogłębiony
54
54- Koniec
55
55 Zasady uzyskania zaświadczenia i pożegnanie