NAGRANIE WEBINARU DYZARTRIA DZIECIĘCA

NAGRANIE WEBINARU DYZARTRIA DZIECIĘCA

89,00 zł

Opis szkolenia

Zapraszamy na 2.5 godzinne nagranie webinaru poświęconego tematowi dyzartrii u dzieci


Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się z nami prof. dr hab. Mirosław Michalik.

PROGRAM WEBINARU

1.Dyzartria u dzieci – epidemiologia, etiopatogeneza, kryteria rozpoznania, obraz kliniczny.

Opis występowania zaburzenia, etiologia i patologia oraz klasyfikacja dyzartrii w mózgowym porażeniu dziecięcym (MPD), jako jednostce najczęstszej w tej grupie zaburzeń.

2. Dyzartria a anartria – podobieństwa i różnice.

3. Diagnoza logopedyczna dyzartrii u dzieci.

Opis, analiza i interpretacja zaburzenia. Omówienie narzędzi testowych 
i eksperymentalnych wspomagających diagnozę. Celowość wykorzystywania wyników badań neuroobrazowych w procesie diagnostycznym.

4. Terapia logopedyczna i prognoza.

Prezentacja autorskiego, zweryfikowanego wieloletnim doświadczeniem praktycznym programu terapii, który opracowany został na gruncie wiedzy naukowej opartej na dowodach. Omówienie kwestii prognozy terapeutycznej.

Uczestnik webinaru otrzymuje:

- dostęp do nagrania

- zaświadczenie

- fakturę

WEBINAR POJAWIA SIĘ PO ZAKUPIE W PAŃSTWA PROFILU W ZAKŁADCE "MOJE SZKOLENIA WIDEO" i JEST DOSTĘPNY PRZEZ ROK OD ZAKUPU

W celu uzyskania zaświadczenia proszę o użycie formularza kontaktowego na stronie.


Informacje o prowadzącym:

prof. dr hab. Mirosław Michalik – profesor zwyczajny w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, logopeda, językoznawca, autor stu sześćdziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewięciu monografii autorskich. Kilkadziesiąt z nich dotyczy praktycznych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych w logopedii i neurologopedii dzieci i osób dorosłych. Promotor pięciu rozpraw doktorskich. Naukowo obecnie zajmuje się metalogopedią, biolingwistyką, lingwistyką kliniczną, neurologopedią, gerontologopedią, niemownością i niemówieniem.

W latach 2014-2019 był kierownikiem Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej UKEN. Brał udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pełnił m.in. funkcję redaktora naczelnego „Nowej Logopedii”, „Neurolingwistyki Praktycznej”, serii „Studia Logopaedica” oraz przewodniczącego Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Przez 19 lat pracował jako logopeda w szkole specjalnej oraz punkcie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obecnie jest logopedą praktykiem w Latającej Poradni, diagnozującym rozwój i zaburzenia mowy u dzieci, głównie z doświadczeniem wielojęzyczności.

Materiały

1
NAGRANIE WEBINARU DYZARTRIA