Cygan Anna

Wróbla 68,
Lublin (lubelskie)
508 106 638

Kilka słów o mnie

Logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta karmienia, filolog polski.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, Zespołem Downa, dyslalia ,zaburzeniami miofunkcjonalnymi ,trudnościami w karmieniu.

Priorytety,które przyświecają mi w codziennej pracy to: relacja: rodzic- dziecko - logopeda, rozwój - zarówno dziecka ,jak i terapeuty oraz radość, która wypływa z możliwości rozwoju oraz dobrych relacji

Pracuję z pacjentami w grupach wiekowych

0 - 3 lat, 3 - 5 lat, 5 - 18 lat

Pracuję z pacjentami z

dziecięcą apraksją mowy
ORM
afazją motoryczna
Zespołem Downa

Ukończone szkolenia

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
Skojarzenia do mówienia
Ty też możesz umieścić podobny wpis. To takie proste!