Kilka słów o mnie

Jestem absolwentką pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Filologia Polska ze specjalnością nauczycielską oraz logopedyczną, które ukończyłam na UMCS w Lublinie. Ponadto odbyłam studia podyplomowe w dziedzinie neurologopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i ich rodzin, oligofrenopedagogiki i oraz glottodydaktyki. Od momentu ukończenia studiów pracuję czynnie zawodowo jako logopeda-neurologopeda w SPZOZ w Hrubieszowie.

Pracuję z pacjentami w grupach wiekowych

0 - 3 lat, 3 - 5 lat, 5 - 18 lat, Dorośli

Pracuję z pacjentami z

dziecięcą apraksją mowy
ORM
afazją motoryczna
afazją
ASD

Ukończone szkolenia

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
Ty też możesz umieścić podobny wpis. To takie proste!